Nabízíme:

 • výsadba stromů na trvalé stanoviště
 • výchovný řez mladých stromů - zapěstování dlouhodobě perspektivní koruny 
 • řez stromů lezeckou technikou - řez bezpečnostní, zdravotní, redukční a další speciální řezy
 • instalace bezpečnostních vazeb - zajištění koruny vícekmenů proti rozlomení
 • rizikové kácení stromů - lezeckou technikou po částech, se spouštěním pomocí lan, ve speciálních případech s využitím pracovních     plošin, jeřábů apod.
 • likvidace dřevního odpadu - štěpkování větví, frézování pařezů
 • odborné posudky
 • inventarizace zeleně, dendrologické průzkumy
 • hodnocení provozní bezpečnosti dřevin
 • plány dlouhodobé péče o zeleň

Proč se obrátit právě na nás?

 • více než 10 let praxe
 • zahraniční zkušenosti - Německo, Řecko, Itálie
 • jsme pojištění pro případ způsobení hmotné škody do výše 5.000.000,-
 • odborné vzdělání v oboru:

- Vyšší odborná škola zahradnická v Mělníku

- certifikát "European Treewalker"

Tisk